Kripton

Jak zainstalować motyw Kripton GTK w systemie Linux
Aktywacja Kripton w systemie Linux Aby ustawić motyw Kripton GTK jako domyślny w środowisku pulpitu Linux, wykonaj następujące czynności. Najpierw otw...