Niedawny

Wyczyść listę ostatnich plików w aplikacjach MS Office
Wyczyść listę ostatnio używanych plikówKliknij kartę Plik.Kliknij Ostatnie.Kliknij prawym przyciskiem myszy plik na liście i wybierz Wyczyść odpięte e...
Pobierz ostatnio otwierane elementy na pasku zadań bez ich przypinania w systemie Windows 10
Otwórz aplikację Ustawienia i przejdź do grupy ustawień Personalizacja. Przejdź do zakładki Start i w obszarze Zachowania początkowe włącz opcję „Prze...
Zatrzymaj ostatnie pliki
Najłatwiejszym sposobem wyłączenia ostatnich elementów jest skorzystanie z aplikacji Ustawienia systemu Windows 10. Otwórz „Ustawienia” i kliknij ikon...
Jak uzyskać dostęp do ostatnich plików z menu Start w systemie Windows 10
Metoda 2: Utwórz na pulpicie skrót do folderu Ostatnie elementyKliknij pulpit prawym przyciskiem myszy.W menu kontekstowym wybierz opcję Nowy.Wybierz ...
word wyczyść ostatnie dokumenty mac
Wyczyść listę ostatnich dokumentów. Czyszczenie listy ostatnich dokumentów jest proste. Niezależnie od tego, czy jesteś na otwierającym ekranie powita...
wyczyść ostatnie pliki Windows 10
W lewym górnym rogu okna Eksploratora plików kliknij opcję „Plik”, a następnie kliknij opcję „Zmień folder i opcje wyszukiwania”.„3. W sekcji „Prywatn...
usuń ostatnie dokumenty z programu Word 2007
Więcej informacjiUruchom program pakietu Office 2007.Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office, a następnie kliknij pozycję Opcje nazwy programu.W lew...
wyczyść ostatnie pliki w Office 365
Wyczyść listę ostatnio używanych plikówKliknij kartę Plik.Kliknij Ostatnie.Kliknij prawym przyciskiem myszy plik na liście i wybierz Wyczyść odpięte e...
jak wyczyścić ostatnie dokumenty słowne z paska zadań
Wyczyść listę ostatnio używanych plikówKliknij kartę Plik.Kliknij Ostatnie.Kliknij prawym przyciskiem myszy plik na liście i wybierz Wyczyść odpięte e...