Hipaa

Lista kontrolna zgodności z ustawą HIPAA i narzędzia do użycia
Co to jest lista kontrolna zgodności Hipaa? Co to jest Hipaa i jakich narzędzi programowych możesz użyć, aby zapewnić zgodność? Jakie są wytyczne doty...