Model

Jak znaleźć markę i model monitora w systemie Windows 10
Wybierz kartę Wyświetlanie i poszukaj opcji Zaawansowane ustawienia wyświetlania u dołu lub po prawej stronie. Kliknij go i na następnym ekranie otwór...